1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Contactinformatie

Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord

Adres
Danckertsstraat 88
2517 TK Den Haag
Telefoon
(070) 363 24 42
E-mailadres
Maak een afspraak Stel een vraag Patiëntenportaal
De Fysiotherapeut Zorgkaart Nederland

Nieuws

<< Vorig bericht    Volgend bericht >>
24 maart 2020

Behandeladvies fysiotherapie door beroepsvereniging aangescherpt

Gisteren is de visie ten aanzien van het behandeladvies fysiotherapie door de beroepsvereniging aangescherpt. Er zijn signalen die er op wijzen dat het zeer goed mogelijk is dat mensen die (nog) geen symptomen vertonen, toch het virus kunnen overbrengen. Het devies is helder: we dienen afstand te houden van patiënten en in het geval van acute fysiotherapeutische zorg, die niet kan worden uitgesteld en waarvoor een face to face behandeling nodig is, om daarover in overleg te gaan met de verwijzer van de patiënt.
Deze reeds ingezette lijn is in overeenstemming met het beleid van het Kabinet dat gisteravond tijdens de persconferentie is medegedeeld.

Welke consequenties heeft dit voor u als patiënt en voor ons?

Alle reguliere behandelingen worden voor onbepaalde tijd opgeschort. We blijven wel beschikbaar voor acute fysiotherapeutische zorg en zullen deze zorg blijven verlenen, echter alleen na overleg en instemming van de verwijzer.

Naast de acute zorg zullen we onze diensten online blijven aanbieden met telefonische- en/of video consulten en ons online oefenprogramma Physitrack.

Physitrack is het digitaal oefenplatform met duidelijke, volledig Nederlands gesproken huiswerkoefeningen. Het is wetenschappelijk bewezen dat Physitrack de therapie-inzet verbetert en cliënten meer vertrouwen geeft in het uitvoeren van oefeningen. Physitrack wordt wereldwijd al in meer dan 100 landen meer dan 50.000 zorgprofessionals gebruikt.
Een telefonisch consult duurt 15 minuten en wordt vooral ingezet bij lichtere klachten. Een video consult duurt 30 minuten waarbij, via een beveiligde verbinding, er contact met u gelegd wordt, zodat we elkaar via de webcam kunnen zien. Vereiste is wel dat men een pc heeft met een camera, zodat er met beeld gewerkt kan worden. Dit wordt vooral ingezet bij mensen met iets meer complexe klachten en kan ook vergezelt gaan van oefeningen vanuit ons oefenprogramma Physitrack.

Op deze manier kunnen we u blijven ondersteunen als zorgprofessional.

Met vriendelijke groet,

Eelco Sengers
Bas van Beekum

Ontwikkeld door 23MB