1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Contactinformatie

Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord

Adres
Danckertsstraat 88
2517 TK Den Haag
Telefoon
(070) 363 24 42
E-mailadres
Maak een afspraak Stel een vraag Patiëntenportaal
De Fysiotherapeut Zorgkaart Nederland

Nieuws

<< Vorig bericht    Volgend bericht >>
16 maart 2019

Subsidievoorstel voor SET ingediend, FysioDuinoord is partner!


Om de vitaliteit van (chronische) CVA-patiënten te verbeteren en bij te dragen aan het langer zelfstandig thuis worden kan e-health een uitkomst bieden. Stichting Basalt heeft samen met Zorg en Zekerheid en eerstelijns CVA-netwerken het Innovatiecluster eRevalidatie CVA opgericht om het gebruik van doelmatige, digitale interventies door thuiswonende CVA-patiënten op te schalen.
Ten behoeve van poliklinische revalidatie door Basalt gaat het om een webomgeving die revalidatiepatiënten eenvoudig toegang geeft tot digitale interventies om hen op maat te ondersteunen bij hun revalidatie thuis. De webomgeving mijnCVArevalidatie.nl stelt zorgverleners van Basalt in staat om verschillende interventies efficiënt klaar te zetten voor patiënten en resultaten van het oefenen in te zien. Deze interventies zijn gericht op het thuis (fysiek en cognitief) oefenen en het coachen van patiënten daarbij, het stimuleren en monitoren van bewegen en het leren van gezond gedrag. Hiermee herstellen patiënten eerder, worden en blijven zij gezond, fit en vitaal en kunnen langer zelfstandig thuis wonen. De huidige digitale interventies zijn: Physitrack, Telerevalidatie, Braingymmer, Active8. Dit zijn in het publieke domein verkrijgbare en bewezen effectieve e-health applicaties.
Na afloop van de poliklinische revalidatie worden CVA-patiënten vaak doorverwezen naar de eerste lijn voor verdere revalidatie. In het kader van dit project wordt tijdens deze overdracht extra aandacht geschonken aan e-health. Eerstelijns behandelaars krijgen instructie over de werking en het gebruik van de genoemde interventies. Ook wordt een helpdesk opgezet die patiënten en professionals ondersteunt bij het gebruik. Na het revalidatietraject zijn patiënten in staat zelf gebruik te blijven maken van de interventies, die bijdragen aan behoud van gezond gedrag en daarmee aan vitaal langer thuis wonen.
Hoofddoelstelling van het Innovatiecluster: 50% van de nieuwe CVA-patiënten in de regio's Hollands-Midden, Haaglanden, Delft en Westland, maakt bij hun revalidatie thuis gebruik van blended care op basis van de geselecteerde digitale interventies. Verwacht wordt dat hierdoor: de kwaliteit van de zorg verbetert terwijl de kosten niet (navenant) toenemen, CVA-patiënten vitaler worden en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en ten slotte de belasting van professionals en mantelzorgers afneemt.
Opschaling geschiedt stapsgewijs om opstartproblemen gecontroleerd aan te pakken, patiëntenzorg zo weinig mogelijk te verstoren en ‘lessons learned’ te kunnen toepassen. Opschaling begint in de Basalt locaties Den Haag en Leiden, vervolgens de locaties Delft, Gouda en Alphen en de uitrol in de eerstelijns therapiepraktijken.
Gebruik en tevredenheid van patiënten en professionals worden gemonitord evenals uitkomstmaten zoals de kwaliteit van zorg, behandelintensiteit en behandelduur. Resultaten worden gedeeld en besproken met de zorgverzekeraar met als uiteindelijk doel te komen tot een duurzame bekostiging van blended care ten behoeve van CVA-patiënten die thuis revalideren.

Ontwikkeld door 23MB