1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Contactinformatie

Fysiotherapeutisch Instituut Duinoord

Adres
Danckertsstraat 88
2517 TK Den Haag
Telefoon
(070) 363 24 42
E-mailadres
Maak een afspraak Stel een vraag Patiëntenportaal
De Fysiotherapeut Zorgkaart Nederland

Specialismen

Aangezien alle klachten verschillende oorzaken kunnen hebben, is het noodzakelijk om verschillende specialismen in huis te hebben. Op deze pagina zullen we elk specialisme kort beschrijven. Met deze specialismen komen wij u zo goed mogelijk tegemoet in uw hulpvraag. In de praktijk komt het voor dat verschillende specialismen met elkaar gecombineerd worden.

Haptonomie

De haptonomie is een wetenschap die de wetmatigheden van het menselijke gevoelsleven toestudeert. Zij legt zich daarbij in het bijzonder toe op het beschrijven van al datgene wat een rol speelt in de tussen-menselijke affectieve verhoudingen, communicatie, interacties en relaties en het overdragen en beleefbaar maken hiervan in scholing en begeleiding. De haptonomie biedt affectieve stimuli, die de mens in zijn wezen bevestigt. De haptonomische benadering omvat "heel de mens" en raakt aan om te bevestigen. Als zodanig is haptonomie een op innerlijke waarden gestoelde omgangsvorm van alledag, die recht doet aan "heel de mens".

Haptotherapie richt zich op de relatie tussen enerzijds de problematiek en anderzijds het patroon van in beweging zijn, vertaald naar de ontwikkeling van veiligheid, eigenheid, intimiteit en zelfstandigheid. Met het patroon van in beweging zijn, bedoelen we de innerlijke gemoedsbeweging. Om deze relatie duidelijk te krijgen maken we gebruik van de verbale communicatie, de communicatie door middel van positiebepaling en de communicatie door middel van aanraking.

Griekse samenvoeging
De naam "haptonomie" is afgeleid van een samenvoeging van twee Griekse begrippen. "Hapsis", dat gevoelscontact betekent en "nomos", dat wet, regel, norm betekent. "Hapto" betekent: "Ik vestig een relatie door tactiel contact om te helen, om heel te maken, om de ander in zijn bestaan te bevestigen." Dit affectieve contact is karakteristiek voor de haptonomische benadering en bemensing.
Ontwikkeld door 23MB